نمایشگاه سنگ ورونا از مهم ترین رویدادهای مرتبط با صنعت سنگ های طبیعی در دنیاست. این نمایشگاه که کل زنجیره ی تامین و تولید این صنعت و همچنین ماشین آلات مرتبط و فناوری های کاربردی سنگ های طبیعی در معماری و طراحی ها را به طور کامل ارائه می کند از 4 الی 7 مهر در ورونای ایتالیا برگزار شد. ....

شب معمار، سیزدهم مهرماه 97 به همت مرکز طراحی پایدار در خانه کبوتر برگزار شد. گروه ساخارا و آژیانه نیز به عنوان اسپانسر در این مراسم حضور داشت. ....