تایل سنگ یا کاشی سنگ نوعي مصالح ساختماني تزئيني و پوششي كه در مرحله نازک‌کاری،ساخت بنا استفاده می‌شود و به آن در اصطلاح سنگ مصنوعي هم گفته می‌شود.

تایل سنگ یا کاشی سنگ