ویژگی های سنگ مرمریت لاشتر(Peitra Gray) چیست؟

سنگ مرمریت لاشتر جزء مرمریت های تیره در میان سنگ های ایران است و برای نماهای داخلی و خارجی و بخش های مختلف ساختمانی قابل استفاده است.