سنگ چینی (کریستال) ، توده سنگ های آهکی که در اثر عوامل درونی، نظیر درجه حرارت و فشار، دوباره متبلور شده اند و از این رو جزء سنگ های دگرگون به شمار می روند. سنگ چینی در دو دهه اخیر در ایران مصطلح شده و احتمالا به آن جهت چینی گفته اند که در ضخامت‌های کم (حدود دو سانتیمتر) در مقابل ضربه صدای چینی می‌دهد. سنگ‌ چینی دارای تنوع رنگ پایینی می‌باشند و معمولاً به رنگ سفید و یا رنگ سفید با هاله یا رگه‌های زرد می‌باشد.

سنگ چینی کریستال|سنگ چینی

سنگ چینی ازنا

سنگ چینی ازنا مشهورترین سنگ چینی ایرانی است.سنگ چینی ازنا دارای کیفیت نسبتا خوبی نسبت به سایر سنگ ها دارد.سنگ چینی ازنا به سنگ چینی ارباب نیز شناخته می شود.

سنگ چینی ازنا|سنگ کریستال ازنا

سنگ چینی نی ریز

فروش بهترین سنگ چینی نی ریز در اندازه های استاندارد و مورد نیاز مشتری

سنگ چینی نی ریز درجه ممتاز ، درجه 1 ، درجه 2 ، درجه 3

سنگ چینی نی ریز|سنگ چینی سفید

سنگ چینی سیرجان

سنگ چینی سیرجان جزو سنگ های برتر ایران و دنیا محسوب می شود.سنگ چینی سیرجان به دلیل داشتن تراکم رنگ های طلایی دسته بندی می گردد تا نسبت به سلیقه ی مشتری انتخاب گردد.سنگ چینی سیرجان به دلیل داشتن زمینه روشن و کریستالی شکل، مناسب محیط های کم نور  می باشد.

سنگ چینی الیگودرز

سنگ چینی الیگودرز دارای رنگ سفید و یک دست می باشد .سنگ چینی الیگودرز برای نمای ساختمان بسیار مناسب می باشد.

سنگ چینی قروه

سنگ چینی قروه از گروه سنگ های چینی می باشد و دارای زمینه سفید رنگ همراه با هاله های طوسی است.عبور اندک نور از ویژگی های سنگ چینی قروه می باشد.

انواع سنگ ساختماني - ویژگی سنگ های ساختمانی

استفاده از سنگ ساختمانی در صنعت ساختمان از اهمیت ویزه ای برخوردار است چرا که سنگ یکی از مصالح ساختمانی به کار میرود.سنگ های ساختمانی بر اساس کاربرد مصارف متعددی دارند.