گروه ساخارا و آژیانه، اسپانسر اولین مهمانی خصوصی شب معمار

شب معمار، سیزدهم مهرماه 97 به همت مرکز طراحی پایدار در خانه کبوتر برگزار شد. گروه ساخارا و آژیانه نیز به عنوان اسپانسر در این مراسم حضور داشت.