ویژگی های سنگ مرمریت لاشتر چیست؟

سنگ مرمر لاشتر جزء مرمریت های تیره در میان سنگ های ایران است و برای طراحی های خاص در سرویس های بهداشتی و بخش های مختلف ساختمانی قابل استفاده است