هوشنگ سیحون، معمار برجسته ایرانی | زندگی و آثار هوشنگ سیحون

هوشنگ سیحون به مرد بناهای ماندگار معروف است. اودر طول فعالیت خود در ایران، بناهای مشهوری را طراحی کرد؛ بناهایی که به دست این هنرمند ایرانی ساخته شدند به عنوان بخشی از تاریخ معماری مدرن و تلفیق آن با معماری سنتی، به یادگار خواهند ماند. توجه به نوع شخصیتی که سیحون بنا را برای او طراحی میکرد، از ویژگی‌های مهم کار هوشنگ سیحون بود.