اطلاعات تکميلي

  • نام پروژه: ساختمان مسکونی ویلایی
  • محل پروژه: تهران - فشم
  • نوع کاربری: مسکونی - ویلایی
  • سال ساخت: 1387