بناي یادبود شهداي گمنام  گرگان

پنجره هاي سنگی این یادمان به سفارش بنیاد حفظ ارزش هاي دفاع مقدس در سال 1388 به مجموعه ساخارا و آژیانه سفارش داده شد سازه اصلی این یادمان به صورت بتن اکسپوز ساخته شده که برداشت آزادي از کعبه می باشد. تعداد پنجره 112 عدد از جنس سنگ تراورتن به ضخامت 3سانتیمتر و به صورت چرمی بود. بر روي کتیبه هاي فوق ترکیبی از نام حضرت علی (ع) و الله ترسیم شده است.