دهبید شایان

سنگ مرمریت دهبید شایان دارای زمینه روشن است که تقریبا زمینه کرم رنگ دارد دهبید شایان در20 کیلومتری شهر دهبید و درمسیر جاده کره ای واقع شده است.
بعد از سنگ معدن چاه مرغی، سنگ مرمریت شایان بیشترین استقبال و مقبولیت جهانی را از لحاظ رنگ و کیفیت دارد و در حال حاضر رتبه اول میزان تولید در بین معادن مشابه به این معدن اختصاص دارد.