انواع فرآوری های سنگ تراورتن به شرح زیر است

1- تراورتن صیقلی: برای این منظور پلاكهای سنگی بدست آمده از كوپ سنگ بریده شده كه معمولا در ابعاد 40 طولی هستند، به ترتیب پیش ساب خورده، در دستگاه بتونه طی چهار مرحله بتونه شده (بتونه سیمانی به رنگ خود سنگ) و در نهایت ساب می خورند. در ساخارا و آژیانه هر قطعه سنگ بریده شده یا پلاك سنگی در این مرحله از زیر شانزده لقمه ساب كه درجات نرمی آنها متفاوت است و به ترتیب از خشن تا نرم نصب شده اند عبور می كنند. گفتنی است كه پیش از این مرحله و بعد از بتونه شدن، سنگ تراورتن باید چند روز به صورت مرتب با آب خیس بماند و مجددا خشك شوند تا بتونه موجود در سطح آن كاملا سفت شود.تراورتن صیقلی: 1- رزین 2- بتونه كه زیر دستگاه ساب سابیده می شوند.

  •  سنگ استخراج شده از معدن تا كارخانه به صورت مكعب مستطیل های حجیم به وزن تقریبی 16 تن تا 22 تن حمل می شود كه به آنها كوپ گفته می شود.
  • ابعاد استاندارد سنگ بریده یا پلاك به طور معمول 40 طولی می باشد. به این معنی كه عرض هر قطعه سنگ بریده 40 سانتی متر و طول آن آزاد ( به دلیل محدودیت ابعاد كوپ اصلی، این اندازه از 230 تا 240 سانتی متر تجاوز نمی كند و معمولا بین 70 سانتی متر تا 2 متر است.) می باشد. قطرهر سنگ پلاك 2 سانتی متر در نظر گرفته می شود كه پس از كالیبر در انتها ضخامت8/1 سانتی متر می باشد.

2- تراورتن چرمی : تراورتن چرمی دو نوع است: پرشده و پر نشده كه عمدتا تراورتن چرمی پر نشده می خواهند. در این روش سطح سنگ به جای لقمه ساب زیر برس آب قرار می گیرد و بسیار شبیه به سطح چرم می شود. برای چرمی كردن تراورتن، یك پلاك سنگ در صورت نیاز مشتری می توان آنرا پر كرد و سپس چرمی كرد. لبه های تراورتن چرمی تیز است. گاهی اوقات مشتری تراورتن چرمی پر شده می خواهد.

3- تراورتن آنتیك : در این روش ، پلاك سنگ بدون اینكه بتونه شود و ساب بخورد به بهره برداری می رسد. تنها عمل مهم در روش آنتیك این است كه بر روی سطح سنگ اسید می ریزند تا رنگ سنگی كه صیقلی نشده كاملا مشخص شود و به قول معروف رنگ سنگ به سطح آن كشیده شود. روش دیگر تولید تراورتن آنتیك، استفاده از میكسر است كه  تولید آن محدودیت ابعاد دارد. لبه های تراورتن آنتیك خورده می شود.

4- تراورتن تیشه ای: در این روش سطح سنگ  زیر ضربات تیشه قرار می گیرد تا تمام یا قسمتهایی از سطح آن مملو از خطوط باریك یا یكدست شود. عمل تیشه زنی ، عملی آزاد است و می تواند:

الف- در طرح های متنوع انجام پذیرد. قیچی یا پرس یا گیوتین

ب-  تیشه ای: تیشه ای – گلنگی – تیشه كلنگ – شطرنجی و...

ج-  ساب مات یا هوند

5- تراورتن بادبر: در این روش سطح سنگ با استفاده از قلم و چكش شكسته می شود، تا حالتی طبیعی تر و در عین حال متفاوت به سطح سنگ دهد. تراورتن بادبر عموما به صورت نوارهای باریك در قسمتهایی از نمای ساختمان به كار می روند هر چند گاهی سطح یك دیوار كامل را با استفاده از تراورتن بادبر می پوشانند.

در این روش بجای شانزده كله ساب از تعداد كمتری استفاده شده و سطح سنگ مات می شود.

به اشتراک بگذارید :